Master Pozzolith STD

Master Pozzolith STD

Opakowania: 5 litrów, 1 litr

Master Pozzolith STD jest płynną uplastyczniającą, redukującą ilość wody domieszką do betonu, wykorzystywanego między innymi do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów, elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego, betonu posadzkowego (w tym do ogrzewania podłogowego), jastrychu oraz szlichty, elementów z betonu wibroprasowanego.

- zwiększa urabialność oraz polepsza spoistość masy betonowej
- znacznie redukuje ilość wody zarobowej i pozwala na oszczędne dozowanie cementu
- zwiększa wytrzymałość i wodoszczelność betonu
- obniża skurcz i nasiąkliwość betonu
- nie działa korozyjnie na metal

więcej

Flux 1

Flux 1

Opakowanie: 5 litrów, 1 litr

Domieszka upłynniająca Flux-1 polepsza właściwosci betonu. Dzięki redukcji zapotrzebowania na wodę, zmniejsza się porowatość zaczynu i beton staje się bardziej odporny na agresję środowiska. Mieszanka betonowa jest bardziej plastyczna i jednorodna, ułatwia zagęszczanie i eliminuje powstawanie pustek lub gniazd kruszywa.

Zastosowanie:
Flux-1 jest uniwersalną domieszką upłynniającą polepszającą właściwości plastyczne betonu. Redukuje zapotrzebowanie na wodę dzięki czemu zmniejsza się porowatość zaczynu.

więcej

Master Pozzolith 501 HE

Master Pozzolith 501 HE

Opakowania: 5 litrów, 1 litr

Master Pozzolith 501 HE jest płynną bezchlorkową domieszką ułatwiającą betonowanie w warunkach obniżonych temperatur, poprzez przyspieszenie wiązania cementu prowadząc do wzrostu szybkości wydzielanego ciepła przez beton, a w rezultacie do osiągnięcia oczekiwanych wysokich wytrzymałości wczesnych. Domieszka może być wykorzystana do produkcji betonu stosowanego między innymi do budowy ław , ścian, słupów oraz stropów zbrojonych i niezbrojonych, elementów prefabrykowanych.

Beton z domieszką Master Pozzolitch 501 HE charakteryzuje się wyraźnie krótszym czasem wiązania pozwalając na:

- podniesienie wytrzymałości wczesnych
- efektywniejsze wykorzystanie form dzięki możliwości wcześniejszego rozszalowania
- zmniejszenie zużycia energii dzięki skróceniu czasu obróbki cieplnej
- zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego
- prowadzenie prac w warunkach obniżonych temperatur

więcej

Flux ZM

Flux ZM

Opakowanie: 5 litrów, 2litry

Flux ZM - jest superplastyfikatorem do stosowania w ujemnych temperaturach do -8°C. Flux ZM silnie uplastycznia mieszanki betonowe przy zachowaniu stałej konsystencji . Zapobiega przyklejaniu się betonu do stempli. Formy , w których następuje kształtowanie materiału nie trzeba dodatkowo smarować. Dobre upłynnienie mieszanek betonowych ułatwia np. rozprowadzenie betonu na płytach stropowych. W każdym elemencie wykonanym z dodatkiem superplastyfikatora uzyskuje się wysokie zagęszczenie mieszanki oraz gładką i jednorodną powierzchnię.

więcej

Flux 3S

Flux 3S

Opakowanie: 5 litrów, 1 litr

Domieszka przyśpieszająca wiązanie F-3S powoduje skrócenie czasu wiązania cenetu ok.25% co umożliwia np. szybsze rozformowanie wyrobów, redukcję procesów obróbki cieplnej, przyspieszenie technologicznego toku prac betoniarskich np. zacieranie posadzek. Domieszka F-3S zwiększa plastyczność mieszanki oraz podnosi wczesną wytrzymałość betonu bez ujemnego wpływu na projektowaną wytrzymałość końcową.

więcej

Klutan P

Klutan P

Opakowanie: 5 litrów, 2 litry

Klutan P to plastyfikator do betonów i zapraw cementowych, który przy stałej konsystencji mieszanki betonowej (zmniejszenie ilości wody zarobowej o 12-18 %), zwiększa wytrzymałość betonu po 28 dniach o 10-25 %, zwiększa szczelność i mrozoodporność betonu, w okresie letnim opóźnia wyparowywanie wody z betonu, w okresie zimowym umożliwia prowadzenie robót betonowych w temperaturze do -5°C, w zaprawie zastępuje wapno.

więcej

Arpoment P

Arpoment P

Opakowanie: 10 litrów, 5 litrów, 2 litry

Superplastyfikator do betonów i zapraw, który przy stałej konsystencji mieszanki betonowej (zmniejszenie ilości wody zarobowej o 15÷25 %), powoduje zwiększenie wytrzymałości betonu po 1 dniu o ponad 60 %, a po 28 dniach o 20÷50 %. Superplastyfikator poprawia również pozostałe właściwości technologiczne mieszanki. W okresie zimowym umożliwia prowadzenie robót betonowych w temperaturze do -10°C. Znajduje zastosowanie w robotach betonowych i żelbetowych w budownictwie drogowym, mostowym i mieszkaniowym oraz przy prefabrykacji.

więcej

Hydroflux

Hydroflux

Opakowanie: 5 litrów, 2 lity

Hydroflux - jest plastyfikatorem do stosowania w budownictwie do wytwarzania wodoszczelnych betonów, zapraw i wylewek. Hydroflux uplastycznia mieszanki betonowe przy zachowaniu stałej konsystencji . Powoduje uszczelnienie mas betonowych wchodząc w reakcję z węglanami. Stosując PN-86/B06712 "Kruszywa mineralne do betonu" i PN-88/B06250 "Beton zwykły" oraz Hydroflux, beton osiąga wytrzymałość na ciśnienie wody do 6 atm. Beton i zaprawy wykonane przy użyciu Hydroflux są mrozoodporne. Hydroflux ułatwia pompowanie i przelewanie betonu. Zmniejsza do minimum mycie zbiornika betoniarki i pomp.

więcej

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej?

Zadzwoń do nas!

+48 34 371 02 61