Febmix DH

Febmix DH

Opakowania: saszetka minimum 16 g

Febmix DH jest proszkową domieszką napowietrzająco –uplastyczniającą , stosowaną do produkcji murarskich i tynkarskich zapraw cementowych.

- minimalizuje obszar magazynowania
- ułatwia dawkowanie
- pozwala na uzyskanie bardzo dobrej urabialności
- zwiększa objętość zaprawy dzięki napowietrzeniu
- umożliwia bardzo dobrą przyczepność zaprawy do powierzchni
- podwyższa właściwości izolacyjne stwardniałej zaprawy oraz na wielokrotne cykle zamarzania
- zapewnia wysoką stabilność zaprawy, brak segregacji i wybijania wody
- ogranicza wykwity węglanowe i zacieki
- redukuje ilość wody zarobowej potrzebnej do uzyskania odpowiedniej konsystencji
- pozwala na pracę w okresach obniżonych temperatur (do -2°C)

więcej

Goldmix

Goldmix

Opakowania: saszetka minimum 16 g

Goldmix jest proszkową domieszką napowietrzająco –uplastyczniającą , stosowaną do produkcji murarskich i tynkarskich zapraw cementowych.

- minimalizuje obszar magazynowania
- ułatwia dawkowanie
- pozwala na uzyskanie bardzo dobrej urabialności
- zwiększa objętość zaprawy dzięki napowietrzeniu
- umożliwia bardzo dobrą przyczepność zaprawy do powierzchni
- podwyższa właściwości izolacyjne stwardniałej zaprawy oraz na wielokrotne cykle zamarzania
- zapewnia wysoką stabilność zaprawy, brak segregacji i wybijania wody
- ogranicza wykwity węglanowe i zacieki
- redukuje ilość wody zarobowej potrzebnej do uzyskania odpowiedniej konsystencji
- pozwala na pracę w okresach obniżonych temperatur (do -2°C)

więcej

Grand Plus

Grand Plus

Dodatek do zapraw murarskich i tynkarskich całkowicie zastępujący wapno w robotach murarskich.

Zastosowanie: Grand Plus przeznaczony jest do stosowania we wszystkich robotach murarskich. Szczególnie polecany jest do wytwarzania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Grand Plus można stosować w temperaturze do -2°C.

więcej

Master Pozzolith 240

Master Pozzolith 240

Opakowania: 5 litrów, 1 litr

Master Pozzolith 240 jest płynną domieszką napowietrzająco - uplastyczniającą, stosowaną do produkcji murarskich i tynkarskich zapraw cementowych, również bazujących na piaskach o wysokiej zawartości frakcji drobnych.

- umożliwia produkcję zapraw murarskich i tynkarskich bez użycia wapna
- redukuje ilość wody zarobowej, potrzebnej do uzyskania odpowiedniej konsystencji
- pozwala na uzyskanie bardzo dobrej urabialności
- umożliwia bardzo dobrą przyczepność zaprawy do powierzchni
- podwyższa właściwości izolacyjne
- zapewnia wysoką stabilność zaprawy, brak segregacji i wybijania wody

więcej

Tynkolit

Tynkolit

Opakowanie: 5 litrów, 1 litr

Tynkolit przeznaczony jest do stosowania we wszystkich robotach murarskich. Szczególnie polecany jest do wytwarzania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynkolit można stosować w temperaturze do -2°C. Tynkolit należy stosować przy wszelkiego rodzaju naprawach tynkarskich i murarskich, zastępując wapno w zaprawach.

więcej

Zap Zimowy (płyn)

Zap Zimowy (płyn)

Opakowanie: 5 litrów, 1 litr

Domieszka Zap Zimowy - Poprawia urabialność w zaprawach tynkarskich i murarskich (-8°C). Zastępuje wapno w zaprawach tynkarskich i murarskich.

Zastosowanie:
Dodatek Zap Zimowy skutecznie umożliwia prace tynkarsko - murarskie zaprawami cementowymi i cementowo - wapiennymi w okresie obniżonych temperatur (-8°C) nie pogarszając cech fizycznych wykonywanych tynków i zapraw.

więcej

Zap Zimowy (proszek)

Zap Zimowy (proszek)

Domieszka ZAP-Zimowa (w proszku) jest domieszką napowietrzająco-uplastyczniającą zastępującą wapno w pracach murarsko-tynkarskich. Stosowana zamiast wapna w zaprawach cementowych umożliwia murowanie i tynkowanie w okresie obniżonych temperatur. Zaprawy wykonane przy użyciu domieszki nie pękają, mają podwyższoną udarność i mrozoodporność. Preparat pozwala na prowadzenie prac w temperaturze do -8°C przy zachowaniu bardzo dobrej urabialności zapraw.

więcej

Arpoment P

Arpoment P

Opakowanie: 10 litrów, 5 litrów, 2 litry

Superplastyfikator do betonów i zapraw, który przy stałej konsystencji mieszanki betonowej (zmniejszenie ilości wody zarobowej o 15÷25 %), powoduje zwiększenie wytrzymałości betonu po 1 dniu o ponad 60 %, a po 28 dniach o 20÷50 %. Superplastyfikator poprawia również pozostałe właściwości technologiczne mieszanki. W okresie zimowym umożliwia prowadzenie robót betonowych w temperaturze do -10°C. Znajduje zastosowanie w robotach betonowych i żelbetowych w budownictwie drogowym, mostowym i mieszkaniowym oraz przy prefabrykacji.

więcej

Flux 1

Flux 1

Opakowanie: 5 litrów, 1 litr

Domieszka upłynniająca Flux-1 polepsza właściwosci betonu. Dzięki redukcji zapotrzebowania na wodę, zmniejsza się porowatość zaczynu i beton staje się bardziej odporny na agresję środowiska. Mieszanka betonowa jest bardziej plastyczna i jednorodna, ułatwia zagęszczanie i eliminuje powstawanie pustek lub gniazd kruszywa.

Zastosowanie:
Flux-1 jest uniwersalną domieszką upłynniającą polepszającą właściwości plastyczne betonu. Redukuje zapotrzebowanie na wodę dzięki czemu zmniejsza się porowatość zaczynu.

więcej

Flux 3S

Flux 3S

Opakowanie: 5 litrów, 1 litr

Domieszka przyśpieszająca wiązanie F-3S powoduje skrócenie czasu wiązania cenetu ok.25% co umożliwia np. szybsze rozformowanie wyrobów, redukcję procesów obróbki cieplnej, przyspieszenie technologicznego toku prac betoniarskich np. zacieranie posadzek. Domieszka F-3S zwiększa plastyczność mieszanki oraz podnosi wczesną wytrzymałość betonu bez ujemnego wpływu na projektowaną wytrzymałość końcową.

więcej

Flux ZM

Flux ZM

Opakowanie: 5 litrów, 2litry

Flux ZM - jest superplastyfikatorem do stosowania w ujemnych temperaturach do -8°C. Flux ZM silnie uplastycznia mieszanki betonowe przy zachowaniu stałej konsystencji . Zapobiega przyklejaniu się betonu do stempli. Formy , w których następuje kształtowanie materiału nie trzeba dodatkowo smarować. Dobre upłynnienie mieszanek betonowych ułatwia np. rozprowadzenie betonu na płytach stropowych. W każdym elemencie wykonanym z dodatkiem superplastyfikatora uzyskuje się wysokie zagęszczenie mieszanki oraz gładką i jednorodną powierzchnię.

więcej

Hydroflux

Hydroflux

Opakowanie: 5 litrów, 2 lity

Hydroflux - jest plastyfikatorem do stosowania w budownictwie do wytwarzania wodoszczelnych betonów, zapraw i wylewek. Hydroflux uplastycznia mieszanki betonowe przy zachowaniu stałej konsystencji . Powoduje uszczelnienie mas betonowych wchodząc w reakcję z węglanami. Stosując PN-86/B06712 "Kruszywa mineralne do betonu" i PN-88/B06250 "Beton zwykły" oraz Hydroflux, beton osiąga wytrzymałość na ciśnienie wody do 6 atm. Beton i zaprawy wykonane przy użyciu Hydroflux są mrozoodporne. Hydroflux ułatwia pompowanie i przelewanie betonu. Zmniejsza do minimum mycie zbiornika betoniarki i pomp.

więcej

Klutan P

Klutan P

Opakowanie: 5 litrów, 2 litry

Klutan P to plastyfikator do betonów i zapraw cementowych, który przy stałej konsystencji mieszanki betonowej (zmniejszenie ilości wody zarobowej o 12-18 %), zwiększa wytrzymałość betonu po 28 dniach o 10-25 %, zwiększa szczelność i mrozoodporność betonu, w okresie letnim opóźnia wyparowywanie wody z betonu, w okresie zimowym umożliwia prowadzenie robót betonowych w temperaturze do -5°C, w zaprawie zastępuje wapno.

więcej

Master Pozzolith 501 HE

Master Pozzolith 501 HE

Opakowania: 5 litrów, 1 litr

Master Pozzolith 501 HE jest płynną bezchlorkową domieszką ułatwiającą betonowanie w warunkach obniżonych temperatur, poprzez przyspieszenie wiązania cementu prowadząc do wzrostu szybkości wydzielanego ciepła przez beton, a w rezultacie do osiągnięcia oczekiwanych wysokich wytrzymałości wczesnych. Domieszka może być wykorzystana do produkcji betonu stosowanego między innymi do budowy ław , ścian, słupów oraz stropów zbrojonych i niezbrojonych, elementów prefabrykowanych.

Beton z domieszką Master Pozzolitch 501 HE charakteryzuje się wyraźnie krótszym czasem wiązania pozwalając na:

- podniesienie wytrzymałości wczesnych
- efektywniejsze wykorzystanie form dzięki możliwości wcześniejszego rozszalowania
- zmniejszenie zużycia energii dzięki skróceniu czasu obróbki cieplnej
- zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego
- prowadzenie prac w warunkach obniżonych temperatur

więcej

Master Pozzolith STD

Master Pozzolith STD

Opakowania: 5 litrów, 1 litr

Master Pozzolith STD jest płynną uplastyczniającą, redukującą ilość wody domieszką do betonu, wykorzystywanego między innymi do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów, elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego, betonu posadzkowego (w tym do ogrzewania podłogowego), jastrychu oraz szlichty, elementów z betonu wibroprasowanego.

- zwiększa urabialność oraz polepsza spoistość masy betonowej
- znacznie redukuje ilość wody zarobowej i pozwala na oszczędne dozowanie cementu
- zwiększa wytrzymałość i wodoszczelność betonu
- obniża skurcz i nasiąkliwość betonu
- nie działa korozyjnie na metal

więcej

Belmix (włókna polipropylenowe)

Belmix (włókna polipropylenowe)

Opakowanie: torebka 0,70g 0,150g 0,600g 0,900g

Włókna Belmix wykonane z czystego, obojętnego chemicznie polipropylenu, o właściwościach gwarantujących ich łatwą zwilżalność w kontakcie z wodą i ich wybitnie dobrą rozprowadzalność w mieszance betonowej lub w zaprawie.

więcej

Brąz żelazowy BR 500

Opakowanie: 2kg, 25kg

Pigmenty nieorganiczne(żelazowe) nie tracą barwy pod wpływem światła oraz warunków atmosferycznych w tym kwaśnych deszczów. Są odporne na niskie oraz wysokie temperatury. Opierają się działaniu alkalii oraz słabych kwasów. Pigmenty są nierozpuszczalne w wodzie, spoiwach lakierniczych, rozpuszczalnikach organicznych, natomiast mieszają się z nimi. Intensywnośc barwy można uzyskać przy niedużych proporcjach pigmentu w masie wyrobu.Możliwe jest barwienie powierzchniowe.

więcej

Czerń żelazowa K 400

Opakowanie: 2kg, 4kg, 25kg

Pigmenty nieorganiczne(żelazowe) nie tracą barwy pod wpływem światła oraz warunków atmosferycznych w tym kwaśnych deszczów. Są odporne na niskie oraz wysokie temperatury. Opierają się działaniu alkalii oraz słabych kwasów. Pigmenty są nierozpuszczalne w wodzie, spoiwach lakierniczych, rozpuszczalnikach organicznych, natomiast mieszają się z nimi. Intensywnośc barwy można uzyskać przy niedużych proporcjach pigmentu w masie wyrobu.Możliwe jest barwienie powierzchniowe.

więcej

Czerwień żelazowa BH

Opakowanie: 2kg, 20kg

Pigmenty nieorganiczne(żelazowe) nie tracą barwy pod wpływem światła oraz warunków atmosferycznych w tym kwaśnych deszczów. Są odporne na niskie oraz wysokie temperatury. Opierają się działaniu alkalii oraz słabych kwasów. Pigmenty są nierozpuszczalne w wodzie, spoiwach lakierniczych, rozpuszczalnikach organicznych, natomiast mieszają się z nimi. Intensywnośc barwy można uzyskać przy niedużych proporcjach pigmentu w masie wyrobu.Możliwe jest barwienie powierzchniowe.

więcej

Czerwień żelazowa Czeska

Opakowanie: 2kg, 20kg

Pigmenty nieorganiczne(żelazowe) nie tracą barwy pod wpływem światła oraz warunków atmosferycznych w tym kwaśnych deszczów. Są odporne na niskie oraz wysokie temperatury. Opierają się działaniu alkalii oraz słabych kwasów. Pigmenty są nierozpuszczalne w wodzie, spoiwach lakierniczych, rozpuszczalnikach organicznych, natomiast mieszają się z nimi. Intensywnośc barwy można uzyskać przy niedużych proporcjach pigmentu w masie wyrobu.Możliwe jest barwienie powierzchniowe.

więcej

Ochra

Opakowanie: 2kg, 20kg

Pigmenty nieorganiczne(żelazowe) nie tracą barwy pod wpływem światła oraz warunków atmosferycznych w tym kwaśnych deszczów. Są odporne na niskie oraz wysokie temperatury. Opierają się działaniu alkalii oraz słabych kwasów. Pigmenty są nierozpuszczalne w wodzie, spoiwach lakierniczych, rozpuszczalnikach organicznych, natomiast mieszają się z nimi. Intensywnośc barwy można uzyskać przy niedużych proporcjach pigmentu w masie wyrobu.Możliwe jest barwienie powierzchniowe.

więcej

Żółcień żelazowa D 110

Opakowanie: 1kg, 20kg

Pigmenty nieorganiczne(żelazowe) nie tracą barwy pod wpływem światła oraz warunków atmosferycznych w tym kwaśnych deszczów. Są odporne na niskie oraz wysokie temperatury. Opierają się działaniu alkalii oraz słabych kwasów. Pigmenty są nierozpuszczalne w wodzie, spoiwach lakierniczych, rozpuszczalnikach organicznych, natomiast mieszają się z nimi. Intensywnośc barwy można uzyskać przy niedużych proporcjach pigmentu w masie wyrobu.Możliwe jest barwienie powierzchniowe.

więcej

Amigrunt

Amigrunt

Opakowanie: 5 litrów

Emulsja gruntująca do uniwersalnego stosowania o szczególnie korzystnym stosunku jakości do ceny. Może być stosowana do podłoży betonowych, cementowych, gipsowych suchego tynku i innych.Amigrunt jest gotową emulsją gruntującą do bezpośredniego użytku, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Środek posiada dodatki tworzące nieprzyjazne środowisko dla grzybów i plaśni.
Wydajność 5-20 m2/l.

więcej

Grunt

Grunt

Opakowanie: 5 litrów

więcej

Grunt GP

Grunt GP

Opakowanie: 5 litrów

więcej

Dendrodex

Dendrodex

Opakowanie: 1l

Impregnat ogniochronny do drewna

Zastosowanie:
DENDRODEX to nowoczesny, wysoko skoncentrowany impregnat do drewna. Przeznaczony jest do impregnacji drewna budowlanego wewnątrz budynku, a zwłaszcza do więźb dachowych. Możliwe jest stosowanie na zewnątrz pod warunkiem zabezpieczenia elementów drewnianych przed kontaktem z gruntem oraz opadami atmosferycznymi.

więcej

Fobos M4

Fobos M4

Opakowanie: 5kg, 25kg

Fobos M-4 to bezkonkurencyjny impregnat - nowość na polskim rynku. Zabezpiecza bowiem drewno przed czterema największymi zagrożeniami, jakimi są: ogień, grzyby domowe i pleśniowe oraz owady. Walory tego preparatu zapewne odczują klienci, ze względu na doskonałą relację jakości oraz skuteczności do ceny!

więcej

Fibar

Fibar

Opakowanie: 1 litr

Fibar jest specjalnym środkiem do usuwania nalotów i zanieczyszczeń z powierzchni.

więcej

Fibar żel

Fibar żel

Opakowanie: 5 litrów

więcej

PS 50

PS 50

Opakowanie: 1 litr

Zmywacz do likwidacji pleśni i grzybów.

Zastosowanie:
do likwidacji glonów z powierzchni betonowych np. kostka brukowa, dachówka do niszczenia pleśni na tynkach, płytach gipsowych, elementach drewnianych do usuwania grzyba domowego Zmywana powierzchnia po kilku minutach staje się czysta i wolna od zanieczyszczeń organicznych.

więcej

Kalnit

Opakowanie: 0,5kg

Preparaty KALNIT to nowa jakość w czyszczeniu kominków, kotłów oraz pieców opałowych i najskuteczniejsze obecnie środki na rynku! Charakteryzują się wysoką skutecznością działania, są łatwe w aplikacji, w pełni bezpieczne dla obsługi kotłów oraz przyjazne dla środowiska naturalnego. Produkowane są na bazie surowców najwyższej jakości w oparciu o oryginalną recepturę krajową a dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii produkcji cechują je bardzo umiarkowane ceny.

więcej

Sadpal

Sadpal

Opakowanie: 1kg, saszetka 100g

Katalizator do spalania sadzy. Służy do całkowitego dopalania sadzy w każdym miejscu kotła (palenisko, komora spalania, przewody kominowe).
NIE JEST WYBUCHOWY ANI PALNY.

więcej

Folia Czarna

TYP 200: 3 warstwy
Szerokość/Długość: 4-25m, 5m-20m

Folia przeznaczona do wykonywania warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki, wylewki itp. Prowizorycznego zabezpieczenia połaci dachowych. Ochrony przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach podłóg itd.

więcej

Folia paroizolacyjna żółta

Rodzaj: TYP 200
Szerokość/długość: 2m-50m
Grubość: 0,20mm +/- 10%

Zalety:
Wysoka jakość folii paroizolacyjnej, razem z folią paroprzepuszczalną i wełną mineralną tworzy szczelny system dachowy. Izoluje inne przegrody budowlane przed napływem nadmiaru wilgoci. Chroni przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych (opadów deszczu, śniegu, kurzu itp.). Łatwy montaż – standardowa szerokość folii 2m ułatwia prace montażowe.

więcej

Piana pistoletowa letnia Silpac

Piana pistoletowa letnia Silpac

Opakowanie: 750ml

Jednoskładnikowa, półsztywna pianka montażowa na bazie poliuretanu, zawierająca nieszkodliwy dla środowiska gaz rozprężający

więcej

Piana wężykowa letnia Silpac

Piana wężykowa letnia Silpac

Opakowanie: 750ml

Jednoskładnikowa, półsztywna pianka montażowa na bazie poliuretanu, zawierająca nieszkodliwy dla środowiska gaz rozprężający

więcej

Piana wężykowa niskorozprężna Silpac

Piana wężykowa niskorozprężna Silpac

Opakowanie: 750ml

Jednoskładnikowa, półsztywna pianka montażowa na bazie poliuretanu, zawierająca nieszkodliwy dla środowiska gaz rozprężający

więcej

Silikon sanitarny Silpac

Silikon sanitarny Silpac

Opakowanie: 300ml

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny silikonowy kit uszczelniający na bazie polisiloksanów z octanowym systemem utwardzania, przeznaczony do uszczelnień w pomieszczeniach sanitarnych

więcej

Silikon uniwersalny Silpac

Silikon uniwersalny Silpac

Opakowanie: 300ml

Uniwersalny, jednoskładnikowy, trwale elastyczny silikonowy kit uszczelniający na bazie polisiloksanów z octanowym systemem utwardzania.

więcej

Uszczelniacz akrylowy GASKET Silpac

Uszczelniacz akrylowy GASKET Silpac

Opakowanie: 300ml

Plastyczno-elastyczny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej, do wypełniania wewnętrznych i zewnętrznych rys, spoin i pęknięć

więcej

Taśma do płyt GK

Opakowanie: 40szt
Długość: 10, 20, 45, 90, 153m

Samoprzylepna taśma z włókna szklanego, łatwa w stosowaniu w nowoczesnych systemach wykańczania wnętrz. Stosowana jest do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, reperacji ubytków w ścianach, płytach G-K, maskowaniu rys i pęknięć przed malowaniem.

więcej

Taśma z włókna szklanego (fizelina)

Opakowanie: 40szt
Rozmiar: 50mmx25m
br/> Taśma wykonana z włókna szklanego. Stosowana w pracach remontowo-budowlanych przy łączeniu płyt G_K oraz do maskowania pęknięć i ubytków w tynkach.

więcej

Profesjonalna taśma malarska Blue Dolphin

Opakowanie: w kartonie 15x38-55mm oraz 12x48mm-55m
Szerokość/długość: 48mm-55m, 38mm-55m

Profesjonalna Taśma Malarska specjalnie przygotowana do długiego przebywania na powierzchni i łatwego usuwania bez uszkodzenia podłoża oraz pozostawiania śladów kleju. Jest to najlepszy wybór zarówno dla profesionalisty, jak i dla indywidualnego użytkownika.

więcej

Taśma maskująca zwykła

Szerokości: 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 48mm
Długość: 25m

Zastosowanie:
- zabezpieczanie powierzchni przed zabrudzeniem farbą
- zabezpieczanie krawędzi dywanów i wykładzin dywanowych
- klejenie lekkich kartonów

więcej

Taśma ochronna zewnętrzna Blue Dolphin

Opakowanie: w kartonie 15x38-55mm oraz 12x48mm-55m
Szerokość/długość: 48mm-55m, 38mm-55m

Profesjonalna Taśma Malarska specjalnie przygotowana do długiego przebywania na powierzchni i łatwego usuwania bez uszkodzenia podłoża oraz pozostawiania śladów kleju. Jest to najlepszy wybór zarówno dla profesionalisty, jak i dla indywidualnego użytkownika.

więcej

Taśma pakowa

Opakowanie: 36 szt
Romiar: 48x50m

Taśma pakowa stosowana do klejenia kartonów, odporna na zrywanie, środki chemiczne, o dużej przyczepności do klejonej powierzchni.

więcej

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej?

Zadzwoń do nas!

+48 34 371 02 61