Belmix (włókna polipropylenowe)

Belmix (włókna polipropylenowe)

Opakowanie: torebka 0,70g 0,150g 0,600g 0,900g

Włókna Belmix wykonane z czystego, obojętnego chemicznie polipropylenu, o właściwościach gwarantujących ich łatwą zwilżalność w kontakcie z wodą i ich wybitnie dobrą rozprowadzalność w mieszance betonowej lub w zaprawie.

Włókna Belmix tworzą w mieszance betonowej przestrzenną siatkę, która pełni rolę mikrozbrojenia eliminując konieczność stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych i dając wiele pozytywnych efektów:
1.Prawie zupełną eliminację rys skurczowych i mikropęknięć
2.Obniżenie wodoprzepuszczalności i nasiąkliwości betonu
3.Zwiększenie odporności powierzchni betonu na ścieranie
4.Zwiększenie udarności i odporności na rozkruszanie
5.Poprawienie urabialności betonu oraz odporności na segregację jego składników
6.Polepszenie reologii betonu natryskowego
7.Podwyższenie odporności ogniowej betonu

Belmix (włókna polipropylenowe) - Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki

Pobierz

Belmix (włókna polipropylenowe) - Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Pobierz

Belmix (włókna polipropylenowe) - Raport Badań - (test Vebe)

Raport Badań - (test Vebe)

Pobierz

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej?

Zadzwoń do nas!

+48 34 371 02 61