Master Pozzolith STD

Master Pozzolith STD

Opakowania: 5 litrów, 1 litr

Master Pozzolith STD jest płynną uplastyczniającą, redukującą ilość wody domieszką do betonu, wykorzystywanego między innymi do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów, elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego, betonu posadzkowego (w tym do ogrzewania podłogowego), jastrychu oraz szlichty, elementów z betonu wibroprasowanego.

- zwiększa urabialność oraz polepsza spoistość masy betonowej
- znacznie redukuje ilość wody zarobowej i pozwala na oszczędne dozowanie cementu
- zwiększa wytrzymałość i wodoszczelność betonu
- obniża skurcz i nasiąkliwość betonu
- nie działa korozyjnie na metal

Dozowanie:

Master Pozzolith STD najlepiej wprowadzić do wstępnie przemieszanych z wodą składników (z ostatnią częścią wody zarobowej):

- 70 ml do 140 ml na każde 25 kg cementu ( standardowo zalecane )
- 100 ml do 200 ml na każde 25 kg cementu ( w wysokich temperaturach otoczenia, dla uzyskania dłuższej urabialności )

Wymagana ilość domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi zostać ustalona na podstawie prób.

Producent i zakład produkcyjny:

BASF Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58, 32-400 Myślenice

Master Pozzolith STD - Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki

Pobierz

Master Pozzolith STD - Karta Techniczna

Karta Techniczna

Pobierz

Master Pozzolith STD - Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Pobierz

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej?

Zadzwoń do nas!

+48 34 371 02 61