Klutan P

Klutan P

Opakowanie: 5 litrów, 2 litry

Klutan P to plastyfikator do betonów i zapraw cementowych, który przy stałej konsystencji mieszanki betonowej (zmniejszenie ilości wody zarobowej o 12-18 %), zwiększa wytrzymałość betonu po 28 dniach o 10-25 %, zwiększa szczelność i mrozoodporność betonu, w okresie letnim opóźnia wyparowywanie wody z betonu, w okresie zimowym umożliwia prowadzenie robót betonowych w temperaturze do -5°C, w zaprawie zastępuje wapno.

Zakres stosowania:
- do robót betonowych i żelbetowych w budownictwie hydrotechnicznym, drogowym, mostowym i mieszkaniowym oraz do masywów betonowych
- do wylewek przy ogrzewaniu podłogowym
- do produkcji kostki drogowej i elementów wibroprasowanych
- do zapraw cementowych (murowanie, tynkowanie).

Klutan P - Karta Techniczna

Karta Techniczna

Pobierz

Klutan P - Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Pobierz

Klutan P - Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki

Pobierz

Klutan P - Atest PZH

Atest PZH

Pobierz

Klutan P - Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Pobierz

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej?

Zadzwoń do nas!

+48 34 371 02 61