Arpoment P

Arpoment P

Opakowanie: 10 litrów, 5 litrów, 2 litry

Superplastyfikator do betonów i zapraw, który przy stałej konsystencji mieszanki betonowej (zmniejszenie ilości wody zarobowej o 15÷25 %), powoduje zwiększenie wytrzymałości betonu po 1 dniu o ponad 60 %, a po 28 dniach o 20÷50 %. Superplastyfikator poprawia również pozostałe właściwości technologiczne mieszanki. W okresie zimowym umożliwia prowadzenie robót betonowych w temperaturze do -10°C. Znajduje zastosowanie w robotach betonowych i żelbetowych w budownictwie drogowym, mostowym i mieszkaniowym oraz przy prefabrykacji.

Dozowanie w stosunku do masy cementu:
- do betonu: 0,5÷2,0 % (optymalnie 1,0 %)
- do betonu i zapraw (do -10°C), minimum 1,0 %

Arpoment P - Karta Techniczna

Karta Techniczna

Pobierz

Arpoment P - Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki

Pobierz

Arpoment P - Atest PZH

Atest PZH

Pobierz

Arpoment P - Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Pobierz

Arpoment P - Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Pobierz

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej?

Zadzwoń do nas!

+48 34 371 02 61