Sadpal

Sadpal

Opakowanie: 1kg, saszetka 100g

Katalizator do spalania sadzy. Służy do całkowitego dopalania sadzy w każdym miejscu kotła (palenisko, komora spalania, przewody kominowe).
NIE JEST WYBUCHOWY ANI PALNY.

STOSOWANIE „SADPALU” ELIMINUJE:
1.zanieczyszczenia atmosfery sadzą (czarny dym),
2.wyższe węglowodory aromatyczne WWA typu 3,4 benzopirenu,
3.emisję tlenku węgla do atmosfery,
4.potrzebę mechanicznego czyszczenia kotłów z sadzy (złogów),
5.przestoje związane z czyszczeniem pieca z sadzy (złogów),
6.ogranicza częstotliwość zapalania się sadzy w kominie.

POWODUJE OBNIŻENIE:
1.emisji dwutlenku siarki do atmosfery o 12-20% z tytułu oszczędności zużycia węgla,
2.obniżenie zużycia węgla w zależności od jego kaloryczności o 12-20%,
3.obniżenie w spalinach zawartości SO 2 i NOx o 10-20%,
4.obniżenie szybkości korozji stalowych materiałów konstrukcyjnych palenisk rusztowych kotła i instalacji odprowadzających spaliny,
5.poprawia sprawność cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów.

Sadpal jest zielonym proszkiem - mieszaniną soli nieorganicznych, które w temperaturze powyżej 650°C ulegają rozkładowi na substancje posiadające właściwości katalityczne. Służy do dopalania sadzy i substancji organicznych do końcowego produktu - dwutlenku węgla i wody. Stosowanie Sadpalu nie niszczy palenisk rusztowych i instalacji odprowadzających spaliny - przeciwnie, przedłuża ich żywotność.

Sadpal - Karta charakterystyki

Karta charakterystyki

Pobierz

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej?

Zadzwoń do nas!

+48 34 371 02 61